Close

Ber om utsettelse av plansak for industriområdet i Rekefjord

NOAH og Rekefjord Stone ber om utsettelse av kommunens behandling av pågående plansak for industriområdet Rekefjord.

NOAH og Rekefjord Stone ber Sokndal kommune om at plansaken utsettes inntil videre.
«Vi ser at det er en bekymring rundt våre oppfyllingsplaner og det tar vi på alvor. Vi trenger også mer tid på å utrede hvilken type aktivitet vi ønsker til bedriften i framtiden. Det er mange meninger om hva som er mulig å få til i Rekefjord, og gode muligheter for industrielt samarbeid og utvikling i årene som kommer,» sier adm.dir. i Rekefjord Stone Egil Solheim.

NOAH ønsker en god og involverende prosess med lokalsamfunn, politikere og industrien slik at vi i fellesskap kan finne de beste løsningene. NOAH og Rekefjord Stone kommer tilbake til Sokndal kommune med tidspunkt for når planprogrammet vil bli oppdatert og framlagt for videre kommunal behandling.

«Det er et stort engasjement rundt hva som er mulig å få til i Rekefjord, og gode muligheter for industrielt samarbeid og utvikling i årene som kommer. Da må vi ta oss tida til å utforske mulighetene enda grundigere, slik at reguleringsplanen blir presis på dette punkt,» sier Egil Solheim, og legger til:

«Nå er forhåpentligvis pandemien snart over – og vi kan møtes fysisk igjen. Dette vil være godt også for denne prosessen,» sier Solheim.