Close

Invitasjon til NOAHs anlegg på Langøya og i Engadalen

Som et ledd i det pågående arbeidet med planprogram for industriområdet i Rekefjord har NOAH invitert kommunestyret, faste medlemmer av LMT (Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknikk), samt administrative ledere (rådmann, kommunalsjef, næringssjef) i Rekefjord til besøk på NOAHs anlegg på Langøya og i Engadalen. Besøket er nå avlyst pga manglende påmelding fra de inviterte.

NOAH har ønsket å invitere lokalpolitikere i Sokndal kommune til befaringer ved NOAHs anlegg i Nittedal og Holmestrand. Her er det mange paralleller til de skisserte planene for Rekefjord, som kan gi nyttig innsikt og svar på mange av de spørsmålene som reises i den pågående debatten i Sokndal.

I Engadalen (Nittedal kommune utenfor Oslo) bruker NOAH overskuddsmasser (ikke-farlig avfall) til å fylle igjen en ravinedal slik at området etter oppfylling kan brukes til jordbruks- eller næringsformål. På Langøya like utenfor Holmestrand tar vi imot både farlig og ordinært avfall og rehabiliterer øya til å bli slik den var før industrien for alvor kom til øya for mange år siden.

Turen ville gå over to dager med buss fra Sokndal, og var planlagt i samarbeid med ordfører. Transport og hotell skulle dekkes av NOAH og evt. frikjøp fra jobb dekket av kommunen.

Hele invitasjonen til kommunestyret kan leses i lenke til høyre.

 

Oppfylling med ordinære – og inerte masser i Engadalen i Nittedal
Oppfylling med behandlet farlig avfall på Langøya i Holmestrand